เราคือร้านแอร์ดีเซอร์วิส

ประวัติ

ร้านแอร์ดีเซอร์วิสก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยคุณ พัฒณา คงกิ้ม ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคระนองและมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมีความชำนาญในเรื่องของไฟฟ้า ระบบทำความเย็น (Air conditioner) หรือ แอร์ เป็นผู้ดูแลในส่วนงานด้านเทคนิคควบคุมคุณภาพและการพัฒนาบุคลากรช่างแอร์ในร้านแอร์ดีเซอร์วิส

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ได้ทำการก่อตั้งขึ้นในรูปแบบระบบริษัทในนาม “บริษัท บ้านเว็บ จำกัด” เพื่อขยายธุรกิจที่ควบคุมดูแลโดยวิศวกร มีช่างแอร์ในสังกัดที่เข้าถึงทุกจังหวัดทั่วประเทศร่วม 100 ท่าน จึงเกิดความรวดเร็วในการทำงาน ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรอคิวนัดทำงาน เรามีช่างเพียงพอต่อการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าและระบบทำความเย็น

 

จุดเด่น

ร้านแอร์ดีเซอร์วิสในเครือบริษัทบ้านเว็บมุ่งเน้นการพัฒนาบริการให้เข้ากับยุคสมัยโดยมีการเข้าถึงลูกค้าทุกช่องทางการติดต่อยุคดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวิเคราะห์สาเหตุอาการเสียของแอร์ทำให้เราบริการเพียงครั้งเดียวอาการเสียถูกแก้อย่างถูกจุดไร้กังวลว่าลูกค้าต้องเสียเงินหลายรอบอย่างแน่นอน มีการแจ้งราคาทำใบเสนอราคาที่ชัดเจนก่อนซ่อมทุกครั้งลูกค้าสามารถทราบราคาได้ทันทีทุกบริการ เรามีความซี่อสัตย์ ไม่ยัดเยียดสิ่งที่ลูกค้าไม่ต้องการ

บริการของร้านแอร์ดีเซอร์วิส

  • บริการแอร์ทุกขนาดตั้งแต่แอร์บ้านติดผนังทั่วไปจนถึงระดับโรงงานขนาดใหญ่แบ่งตามบริการหลักๆได้ดังนี้
  1. ออกแบบระบบแอร์
  2. ติดตั้งแอร์
  3. ย้ายแอร์
  4. ล้างแอร์
  5. ซ่อมแอร์
  • บริการอื่นๆในเครือ

เราบริการด้านไฟฟ้าเช่น รับเดินไฟภายในและภายนอกอาคาร รับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ในสำนักงาน ระบบระบบความปลอดภัย Emergency ไฟฉุกเฉิน  เครื่องสะแกน กล้องวงจรปิด ร่วมกับระบบ Lan & Network ที่ทันสมัย และการพัฒนาด้านIT Solfware ควบคุมดูแลระบบผ่านWebSiteได้ทั่วโลกผ่านเครือข่าย Internet ความเร็วสูง