ร้านแอร์ดีเซอร์วิส รับติดตั้งแอร์ กว่า 15 ปี ราคาถูกที่สุด ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงาน ประสบการณ์สูง ไม่ต้องรอคิวเข้า ช่างพร้อมทำงานได้ทันที ติดตั้งฟรี! เมื่อสั่งซื้อแอร์จากร้านแอร์ดี มีแอร์จำหน่ายทุกยี่ห้อ เครื่องใหม่

ราคาค่าติดตั้งแอร์ ล่าสุด

ประจำปี 2564 – ปัจจุบัน โดย แอร์ดีเซอร์วิส

ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง

ขนาดบีทียูราคา/บาทท่อน้ำยาสายไฟเบรกเกอร์การเดินท่อรับประกัน
9,000 – 15,0002,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
18,000 – 23,0003,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
24,000 – 32,0003,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
32,001 – 38,0005,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
38,001 – 48,0006,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียูท่อน้ำยาสายไฟรางครอบท่อกรีดปูนฝังท่อ
9,000 – 15,000500 บาท40 บาท250 บาท450 บาท
18,001 – 25,000600 บาท50 บาท250 บาท450 บาท
25,001 – 32,000650 บาท60 บาท250 บาท450 บาท
32,001 – 38,000700 บาท70 บาท250 บาท450 บาท
38,001 – 48,000800 บาท80 บาท250 บาท450 บาท

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น/คอยล์เปลือย

ขนาดบีทียูราคา/บาทท่อน้ำยาสายไฟเบรกเกอร์การเดินท่อรับประกัน
9,000 – 17,0004,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
18,001 – 25,0004,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
25,001 – 32,0005,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
32,001 – 38,0006,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
38,001 – 48,0006,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
48,001 – 56,0007,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
56,001 – 60,0008,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
60,001 – 80,00011,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
80,001 – 120,00018,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
120,001 – 2000,00025,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
200,001 – 600,00035,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ ตั้งแขวน/ ตู้ตั้งพื้น /คอยล์เปลือย (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียูท่อน้ำยาสายไฟรางครอบท่อกรีดปูนฝังท่อ
9,000 – 17,000450 บาท55 บาท300 บาท450 บาท
18,001 – 25,000450 บาท60 บาท300 บาท450 บาท
25,001 – 32,000550 บาท60 บาท300 บาท450 บาท
32,001 – 38,000600 บาท80 บาท300 บาท450 บาท
38,001 – 48,000650 บาท80 บาท300 บาท450 บาท
48,001 – 56,000700 บาท100 บาท300 บาท450 บาท
56,001 – 60,000750 บาท100 บาท300 บาท450 บาท
60,001 – 80,000900 บาท120 บาท500 บาท450 บาท
80,001 – 120,0001,200 บาท120 บาท500 บาท450 บาท
120,001 – 200,0001,500 บาท140 บาท600 บาท450 บาท
200,001 – 600,0001,900 บาท140 บาท600 บาท450 บาท

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ 4 ทิศทาง Cassette Type

ขนาดบีทียูราคา/บาทท่อน้ำยาสายไฟเบรกเกอร์การเดินท่อรับประกัน
9,000 – 17,0006,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
18,001 – 25,0006,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
25,001 – 32,0007,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
32,001 – 38,0008,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
38,001 – 48,0008,5004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
48,001 – 56,0009,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
56,001 – 60,00010,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน
60,001 – 80,00012,0004 เมตร10เมตร1ชุดหุ้มเทปพันท่อ120วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ สี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียูท่อน้ำยาสายไฟรางครอบท่อกรีดปูนฝังท่อ
9,000 – 17,000450 บาท45 บาท300 บาท450 บาท
18,001 – 25,000550 บาท60 บาท300 บาท450 บาท
25,001 – 32,000550 บาท60 บาท300 บาท450 บาท
32,001 – 38,000600 บาท80 บาท300 บาท450 บาท
38,001 – 48,000650 บาท80 บาท300 บาท450 บาท
48,001 – 56,000700 บาท100 บาท300 บาท450 บาท
56,001 – 60,000750 บาท100 บาท300 บาท450 บาท
60,001 – 80,000900 บาท120 บาท500 บาท450 บาท

ค่าเดินท่อลม แอร์คอยลล์เปลือยฝังในฝ้า ระยะท่อลม 1- 4 เมตร

  1. เดินท่อลม
  2. ช่องส่งลมเย็น
  3. ช่องรีเทิร์นแอร์
  4. ชุดควบคุมอุณหภูม
ขนาดบีทียูราคาท่อลมเกิน 4เมตรคิดเพิ่มเมตรละ
1หัวจ่าย2หัวจ่าย3หัวจ่าย4หัวจ่าย
9,000 – 17,0008,00011,00014,00017,0002,000
18,001 – 25,00010,00013,00016,00019,0002,500
25,001 – 32,00012,00015,00018,00021,0003,000
32,001 – 38,00014,00019,00024,00029,0003,500
38,001 – 48,00016,00021,00026,00031,0004,000
48,001 – 56,00018,00023,00028,00033,0004,500
56,001 – 60,00020,00025,00030,00035,0005,000
60,001 – 80,00022,00030,00038,00046,0005,500
80,001 – 120,00024,00032,00040,00048,0006,000
120,001 – 2000,00026,00034,00042,00050,0006,500
200,001 – 600,00028,00036,00044,00052,0007,000